Analizy statystyczne; statystyka matematyczna i opisowa

 

analiza danych
 Dzisiaj jest niedziela, 16 lutego 2020 r.

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych
statystyka matematyczna, statystyka opisowa

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Testy normalności

Rachunek macierzowy

Wzory statystyka

Prezentacja materiału statystycznego

Metody badania statystycznego

Budowa szeregów i tablic statystycznych

Wykresy statystyczne

Analiza szeregu strukturalnego

Miary klasyczne i pozycyjne

Miary dyspersji

Miary asymetrii

Miary koncentracji

Porównanie struktury

Analiza szeregu czasowego

Analiza dynamiki zjawisk

Rachunek indeksowy

Analiza korelacji

Analiza regresji

Współczynnik korelacji rang Spearmana

Test niezależności chi kwadrat

Rozkład t-Studenta

Rozkład chi kwadrat

Rozkład F dla α=0,05

Rozkład F dla α=0,01

Statystyka z - dystrybuanta rozkładu normalnego

Rozkład serii

Liczby złote

Tablice Durbina Watsona DW

Rozkład Poissona

Liczby żelazne

Rozkład statystyki DF testu Dickeya-Fullera

Krytyczny współczynnik korelacji

Testowanie hipotez

Zmienne losowe

Metody statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego

 

Uniwersytet Warszawski

 

statystyka matematyczna, statystyka opisowa

Polecamy: fixie, endoproteza kolana, rekonstrukcja acl oraz dmuchane zabawki, dentysta Katowice


Copyright © statystyka zadania & analiza danych

 


Prognozowanie i symulacje |


Robot 236 Robot 3 Robot 54
You are the 15462 Visitor to This site